FANDOM


Fire Emblem vs. Samurai Warriors is a hack-and-slash game for the Nintendo Wii.


Playables

The characters that are bold are unlockable.

Samurai Warriors

 • Yukimura Sanada
 • Keiji Maeda
 • Nobunaga Oda
 • Mitsuhiude Akechi
 • Goemon Ishikawa
 • Kenshin Uesugi
 • Oichi
 • Okuni
 • Kunoichi
 • Magoichi Saika
 • Shingen Takeda
 • Masamune Date
 • No
 • Hanzo Hattori
 • Ranmaru Mori
 • Hideyoshi Hashiba
 • Yoshimoto imagawa
 • Tadakatsu Honda
 • Ina (Inahime)
 • Ieyasu Tokugawa
 • Mitsunari Ishida
 • Nagamasa Azai
 • Sakon Shima
 • Yoshihiro Shimazu
 • Ginchiyo Tachibana
 • Kotaro Fuma
 • Kanetsugu Naoe
 • Nene
 • Musashi Miyamoto
 • Toshiie Maeda
 • Katsuie Shibata
 • Kojiro Sasaki
 • Gracia
 • Motochika Chosokabe
 • Kanbei Kuroda
 • Kaihime

*Kiyomasa Kato

*Ujiyasu Hojo

*Kennyo Honganji

*Yoshiaki Mogami

*Katsuyori Takeda

*Masakage Yamagata

*Nobutada Oda

*Morinari Ando

*Hanbei Takenaka

*Hideaki Kobayakawa

*Kojyuuro Katakura

*Masayuki Sanada

*Fujitaka Hosokawa

*Masanori Fukushima

*Naomasa ii

*Yoshitsugu Otani

*Munenori Yagyu

*Terumoto Mouri

*Hiroie Kikkawa

*Ekei Ankokuji

*Danemon Ban

*Kagekatsu Uesugi

*Muneshige Tachibana

*Mochizuki Chiyome

*Yoshiaki Ashikaga

*Tatsuoki Saito

*Masayasu Miyoshi

*Hisahide Matsunaga

*Hidenaga Hashiba

*Tsuneoki Ikeda

*Ujimasa Hojo

*Morichika Chosokabe

*Sasuke Sarutobi

*Motonari Mouri

*Yataro Onikojima

*Kageie Kakizaki

*Yodohime

*Ujizane Imagawa

*Yoshikage Asakura

 • Murashige Araki

*Yoshikatsu Mori

*Ittetsu Inaba

*Ukon Takayama

*Kiyohide Nakagawa

*Nagayori Hara

*Nobufusa Baba

*Muneyoshi Yagyu

*Saizo Kani

*Takatora Todo

*Sessai Taigen

*Kazumasu Takigawa

*Shikanosuke Yamanaka

*Nagahide Niwa

Fire Emblem

 • Ike
 • Greil
 • Mist
 • Boyd
 • Rolf

*Oscar

 • Mia

*Gatrie

*Shinon

 • Titania
 • Soren
 • Rhys
 • Ranulf
 • Janaff
 • Reyson
 • Leanne
 • Rafiel
 • Lotz
 • Kurthnaga
 • Lethe
 • Lyre
 • Ulki
 • Volke
 • Tibarn
 • Naesala
 • Giffca
 • Caineghis
 • Nealuchi
 • Vika
 • Volug
 • Nailah
 • Mordecai
 • Muarim
 • Ena
 • Gareth
 • Nasir
 • Tormod
 • Sothe
 • Zihark
 • Tauroneo
 • Tanith
 • Sigrun
 • Sanaki
 • Stefan
 • Marcia
 • Makalov
 • Lucia
 • Elincia Ridell Crimea

*Jill Fizzart

*Largo

 • Calill

*Ilyana

*Kieran

 • Nephenee

*Haar

*Brom

*Meg

 • Geoffrey
 • Devdan

*Astrid

*Bastian

*Ashnard

*Bryce

*Petrine

*Oliver

*Shiharam

*Dheginsea

*Izuka

 • Seeker

*Zawana

*Ikanau

*Havetti

*Maijin

*Dakova

*Emil

*Balmer

*Kamura

 • Nedata

*Kotaff

 • Danomill

*Mackoya

*Norris

*Gashilama

 • Kimaarsi

*Kayachey

*Homasa

 • Kasatai

*Schaeffer

*Rikard

*Gromell

*Bertram

 • Renning
 • Hafedd
 • Heddwyn

*Lekain

*Micaiah

 • Leonardo

*Nolan

*Edward

*Laura

*Aran

*Fiona

*Heather

*Kyza

*Skirmir

*Pelleas

*Sephiran

*Ashera

*Yune

*Valtome

*Numida

*Septimus

*Amy

*Jarod

*Pugo

*Isaiya

*Zaitan

*Pain

*Agony

*Wystan

*Laverton

*Djur

*Radmin

*Zeffren

*Yeardley

*Maraj

*Tashoria

*Ludveck

*Silano

*Rommit

*Istvan

*Veyona

*Lombroso

*Callum

*Kezhda

*Roark

*Sergei

*Goran

*Yuma

*Catalena

*Levail

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.